Business analyse

Business analyse

Business analyse is een term die in bijna elke organisatie een andere betekenis en inhoud heeft. In mijn ervaring komt het er bij business analyse op neer dat er een bedrijfsproces onder loupe wordt genomen.

Huidige bedrijfsproces
Ik kan voor u onderzoeken of een proces effectief en efficiënt is.
● Uit welke stappen bestaat het proces? Welke uitzonderingen zijn er?
● Bij welke stappen ontstaan fouten? Welke stappen kosten veel tijd of ondervinden vertraging?
● Zijn de gegevens die nodig zijn bij een processtap tijdig voorhanden en van de juiste kwaliteit? Waarom niet?
Om deze vragen te beantwoorden heb ik eerst een referentiekader nodig, een meetlat: wat zijn uw doelstellingen ten opzichte van het proces, wat is de business case om het proces te veranderen? Daarna ga ik aan de slag, ik praat met belanghebbenden, met managers en met direct en indirect betrokkenen. Ik breng het proces in kaart, ik gebruik hierbij graag modellen, plaatjes, bijvoorbeeld een DFD. Ik vind eenvoud en duidelijke taal belangrijk, het hoofddetailniveau past bij mij altijd op één A4tje. Uiteraard worden er indien nodig meer detailniveaus aangebracht. Ik gebruik het model als referentie, om te verifiëren en verder aan te scherpen met de betrokkenen.

Gewenste bedrijfsproces
Aan de hand van het huidige proces en veranderdoelstellingen, kan ik het gewenste proces in kaart brengen. Ik kan ook concreet maken hoe geautomatiseerde ondersteuning van het proces, software, toegepast kan worden. Inbreng in de vorm van kennis en commitment van betrokkenen zijn hier belangrijke succesfactoren. Indien betrokkenen het niet eens zijn over hoe het proces eruit dient komen te zien, worden de veranderdoelstellingen waarschijnlijk niet gehaald. Ik heb veel ervaring met het samenbrengen van tegenstrijdige belangen en het komen tot eindoplossing die voor alle partijen werkbaar is.

Implementatie van proces
Als de seinen op groen staan, moet het gewenste proces geïmplementeerd worden. Soms houdt dit in dat er een formulier moet worden aangepast of een werkinstructie moeten worden geschreven en overgedragen. In andere gevallen moet er een plan worden opgesteld waarin het hele complex van werkinstructies, opleidingen, uitrol van nieuwe software, afhankelijkheden, tijdpaden en migraties bij elkaar moet komen. In beide gevallen kan ik u helpen. Ik heb veel ervaring met het implementeren en coördineren van veranderprocessen.

Impact op software en systemen
In het verlengde van een effectiever en efficiënter bedrijfsproces ligt vaak de geautomatiseerde ondersteuning van dat proces. Mijn belangrijkste expertise is maatwerksoftwarebouw, ik heb hier 15+ jaar ervaring mee. Hiermee kan ik u helpen:
• Ja: uitvoeren functionele impactanalyse
• Nee: uitvoeren technische impactanalyse
• Ja: requirements verzamelen en analyseren
• Ja: effectieve en efficiënte oplossingen ontwerpen (functioneel ontwerp)
• Nee: software ontwikkelen.
• Ja: Helpen acceptatie criteria op te stellen
• Nee: software testen. Ik ben TMAP gecertificeerd, maar testen is niet mijn expertise
• Ja: Coördineren en begeleiden acceptatietest
• Ja: implementeren van software in de organisatie: maken handleidingen, geven gebruikstraining.
• Ja: coördineren of managen van het hele project.