Data Flow Diagram (DFD)

Een DFD is een model dat inzicht geeft in welke gegevens van en naar welke processen stromen. Het verduidelijkt zowel (deel-)processen als gegevensstromen. Ik gebruik graag DFD’s omdat ze door de meeste mensen ze meteen begrijpen, de syntax & semantiek zijn meteen duidelijk en er kan meteen over inhoud worden gesproken. Daarnaast staan DFD’s toe om complexe situaties te abstraheren en dan (later) laagje voor laagje te detaileren.

Op niveau 0, het contexdiagram, worden de systeemgrenzen (scope) helder in beeld gebracht:

DFD Contextdiagram
Op niveau 1 wordt afgedaald in het systeem en worden de hoofdprocessen weergeven:
DFD niveau 1
(Desgewenst worden nog diepere niveaus met nog meer details aangebracht)td>