Track record

Organisatie: Stichting Inlichtingenbureau
Rol: Informatieanalist
Periode: september 2015 – heden
Inlichtingenbureau

[expand title=”Details”]Stichting Inlichtingenbureau is een overheidsinstantie die Nederlandse gemeenten ondersteunt in hun wettelijke taken op het gebied van sociale zekerheid. Deze ondersteuning bestaat uit coördinatie en dienstverlening op het vlak van elektronische gegevensuitwisseling.

Ik ben actief als business analist op de afdeling Productontwikkeling. Tot mijn werkzaamheden behoren:
• Requirements bepalen voor beheerfunctionaliteit voor gebruikers, organisaties en producten;
• Uitvoeren van impactanalyses en definitiestudies voor nieuwe producten binnen de dienstverlening van Inlichtingenbureau[/expand]


Organisatie: De Lotto
Rol: Business analist
Periode: augustus 2014 – juli 2015
De Lotto

[expand title=”Details”] De Lotto voert de kansspelmerken Lotto, Toto, Lucky Day, Eurojackpot en Krasloten. De kansspelmarkt is behoorlijk in beweging vanwege de waarschijnlijke vrijgave van de markt in 2014 en de kansen en bedreigingen die dit met zich mee brengt.

Ik ben als business analist werkzaam voor de afdeling Demand & Supply, in deze rol fungeer ik als intermediair tussen interne afdelingen en de leveranciers van de systemen. Tot mijn werkzaamheden behoren:
• Eerste aanspreekpunt voor business voor het merk Lucky Day;
• Begeleiden van de invoering van een nieuw promotiemechanisme;
• Begeleiden van de invoering van een grote systeemupdate
[/expand]


Organisatie: Malmberg
Rol: Informatie analist
Periode: december 2013 – juni 2014
Malmberg

[expand title=”Details”] Malmberg behoort tot de top drie van educatieve uitgeverijen van Nederland in het basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs en is marktleider met methoden voor o.a. rekenen, biologie en Duits. In de andere vakgebieden is Malmberg een belangrijke innovatieve speler. Momenteel is de transitie van traditionele media naar online media in volle gang.

Ik werkte als informatie analist aan het project generieke interactietypen. Met dit project werd beoogd generieke componenten te ontwikkelen (bijvoorbeeld: invulvraag, meerkeuzevraag, videospeler) voor gebruik binnen Malmberg en Sanoma. Tot mijn werkzaamheden behoorde:
• Eerste aanspreekpunt voor het Poolse SCRUM team;
• Afstemmen met de product owners en andere stakeholders van de verschillende projecten;
• Opstellen functionele specificaties;
• Opstellen en “groomen” van de product backlog.[/expand]


Organisatie: De Lotto
Rol: Business analist
Periode: februari 2013 – november 2013
De Lotto

[expand title=”Details”] De Lotto voert de kansspelmerken Lotto, Toto, Lucky Day, Eurojackpot en Krasloten. De kansspelmarkt is behoorlijk in beweging vanwege de waarschijnlijke vrijgave van de markt in 2014 en de kansen en bedreigingen die dit met zich mee brengt. Daarnaast heeft ook voor deze branch de invoering van SEPA ingrijpende wijzigingen ten gevolge.

Ik was als business analist werkzaam voor de afdeling Demand & Supply, in deze rol fungeerde ik als intermediair tussen interne afdelingen en de leveranciers van de systemen. Tot mijn werkzaamheden behoorden:
• Eerste aanspreekpunt voor business voor het product Lucky Day;
• Functioneel applicatie beheer;
• Adviseren over- en inrichten van diverse marketing acties;
• Achterhalen en verwoorden van requirements in change requests;
• Testen van change requests.
[/expand]


Organisatie: Volvo Financial Services
Rol: Business analist
Periode: oktober 2010 – oktober 2012
Volvo Financial Services

[expand title=”Details”]
Volvo Financial Services is de financiële dienstverlener van de Volvo Groep. Men bedient Renault Trucks, Volvo Trucks, Volvo Bussen en Werkmateriaal in een internationaal georiënteerde markt. Klant Volvo Trucks wil zijn marktpositie verstevigen door naast trucks ook steeds meer “soft products” te gaan verkopen: financieringen, verzekeringen, onderhoudscontracten, chauffeursopleidingen en hulpmiddelen voor efficiënt rijden en vlootbeheer. Hiertoe is het project Total Quote gestart.

Ik was als business analist verantwoordelijk voor het achterhalen van de eisen voor het te realiseren systeem en het beschrijven van de oplossingen. Hierbij had ik te maken met een internationaal publiek en complexe bestaande infrastructuur, systemen en processen. Tot mijn werkzaamheden behoorde:
• Eerste aanspreekpunt voor Zweedse opdrachtgever en Europese business vertegenwoordigers;
• Requirements opstellen, analyseren en managen;
• Verenigen van de belangen van de heterogene markten, draagvlak creëren voor oplossingen;
• Documenteren van de functionele en niet functionele eisen (UML);
• Organiseren en houden van presentaties voor een internationaal publiek;
• Organiseren van workshops voor de pilot markten (Nederland, Engeland en Polen)
• Coördineren van het lokale ontwikkelteam; planning maken, voortgang monitoren, faciliteren en voorzitten van technische besprekingen;
• Faciliteren en samenbrengen van internationale (Indiase, Finse en Nederlandse) ontwikkelteams
Naast mijn werkzaamheden voor het project Total Quote ben ik ook betrokken geweest als business analist bij de implementatie van een offertetool in China en heb ik een impact analyse uitgevoerd voor de introductie van een master data source systeem.[/expand]


Organisatie: Kiwa
Rol: Informatieanalist / projectmanager
Periode: april 2009 – september 2010
Kiwa

[expand title=”Details”]
Kiwa is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich bezighoudt met certificatie, inspectie, testen, consultancy en trainen. Het is Kiwa’s ambitie om een leidende Europese speler te worden, wat resulteert in een flinke expansie.

Ik ben als informatieanalist actief op de stafafdeling ICT. Door steeds verdergaande professionalisering en programma’s als Harmonisatie en Standaardisatie wordt getracht in te spelen op de behoefte van een veranderende en expanderende organisatie. Mijn werkzaamheden:
• Bijdragen aan de professionalisering van de afdeling.
• Uitvoeren van structurele verbeteringstrajecten.
• Leiden van implementatieprojecten.
• Het behandelen van wijzigingsverzoeken:
– Uitvoeren van impactanalyse, kosten/baten analyse;
– Opstellen van requirements;
– Coördineren van de uitbesteding, test en implementatie.[/expand]


Organisatie: Blinck
Rol: Business analist
Periode: november 2007 – december 2008
Blinck

[expand title=”Details”]Blinck is een jong internetbedrijf dat zich bezighoudt met het vermarkten en verkopen van online en mobiele content in meer dan twintig landen. Door veranderende markten en regelgeving wordt de noodzaak gezien om de aandacht te verschuiven van mobiele content naar online content. Om hiertoe in staat te zijn is het programma Mobile2.0 geïntroduceerd.

Ik was als business analist actief voor het programma Mobile2.0. Tot mijn verantwoordelijkheden behoorden het definiëren van de vereisten aan het nieuw te realiseren Content Management Systeem en het fungeren als liaison tussen mijn opdrachtgever en haar Oekraїnse softwarebouwer. Werkzaamheden:
• Interviews afnemen, workshops & presentaties geven.
• Definiëren requirements.
• Specificeren (kern-)functionaliteit.
• Gevraagd en ongevraagd adviseren over impact op organisatie en proces.
• Maken impact analyses / business cases.
• Eerste aanspreekpunt voor de Oekraїnse softwarebouwer.[/expand]


Organisatie: Stichting Inlichtingenbureau
Rol: Informatieanalist
Periode: december 2006 – september 2007
Inlichtingenbureau

[expand title=”Details”]Stichting Inlichtingenbureau is een overheidsinstantie die Nederlandse gemeenten ondersteunt in hun wettelijke taken op het gebied van sociale zekerheid. Deze ondersteuning bestaat uit coördinatie en dienstverlening op het vlak van elektronische gegevensuitwisseling.

Ik was actief als informatieanalist op de afdeling Productontwikkeling waar klantwensen en overheidseisen vertaald worden in nieuwe systeemfunctionaliteiten.
Ik heb onder andere gewerkt aan een project dat tot nieuwe dienstverlening op het gebied van automatische kwijtschelding van gemeentelijke heffingen moest leiden. Werkzaamheden:
• Uitvoeren bronanalyse & haalbaarheidsstudie.
• Bijdragen aan de business case.
• Definiëren requirements aan te realiseren systeem(-wijziging).
• Specificeren functionaliteit.
• Voorbereiden acceptatietest.
Daarnaast heb ik nieuwe manier werken (iteratief) en specificeren (UML) geїntroduceerd en geїmplementeerd binnen Stichting Inlichtingenbureau.
• Beschrijven huidige situatie, aanleiding en doelstelling voor de verandering;
• Uitvoeren stakeholder onderzoek;
• Bepalen ambitieniveau en tijdlijn;
• Opstellen en uitvoeren verbeterpunten;
• Maken procesbeschrijving en templates;
• Werken volgens nieuwe methode en fine tunen.[/expand]


Organisatie: KPN
Rol: IT consultant
Periode: mei 2006 – oktober 2006
Kpn

[expand title=”Details”]Medio 2006 is KPN de grootste telecomaanbieder van Nederland. Het bedrijf maakt een grote verandering door, van productgerichte organisatie naar klantgerichte organisatie. Daarnaast zijn het zogenaamde ‘triple play’ en ‘all-IP’ belangrijke aanjagers voor de veranderende organisatie.

Ik vervulde de rol IT Consultant op de afdeling Business Programmes van IT OPS. Zo vormde ik het gezicht van IT OPS naar de interne klant toe. Tot mijn taken behoorde het coördineren van inbeheername trajecten en het begeleiden van business innovaties langs verschillende ‘tollgates’ van het voorgeschreven innovatieproces (NPD). Gaandeweg worden producten als business case, doelarchitectuuranalyse en impactanalyse gevormd.
Werkzaamheden:
• Coördineren van inbeheernames van applicaties.
• Coördineren van de inspanningen van de verschillende IT OPS afdelingen tot een gemeenschappelijk en integraal klantproduct.
• Fungeren als het gezicht van IT OPS naar de klant toe.
• Begeleiden van klantinnovaties langs de tolgates van het NPD innovatieproces.[/expand]


Organisatie: debitel Nederland B.V.
Rol: Informatieanalist
Periode: september 2005 – februari 2006
debitel

[expand title=”Details”]Medio 2005 is debitel de grootste onafhankelijke telecomprovider in Nederland. Met debitel belt de klant via de netwerken van Telfort, KPN of Vodafone.

Als informatieanalist op de afdeling EDP Business ben ik betrokken geweest bij een aantal systeemontwikkelingsprojecten, voornamelijk ten behoeve van het call center van debitel. Mijn voornaamste project bestond uit het migreren van de bedrijfsprocessen klantloyaliteit en klachtenafhandeling (geïmplementeerd in het pakket Staffware) naar het centrale call center systeem Kospos. Hiervoor dienden de bedrijfsprocessen beschreven en gedeeltelijk herontworpen te worden.
• Uitvoeren informatieanalyse / maken functioneel ontwerp.
• Beschrijven en herontwerpen van de bedrijfsprocessen.
• Begeleiden van het implementatietraject.
• Uitvoeren van de functionele acceptatietest.[/expand]


Organisatie: ProRail
Rol: Informatieanalist / projectleider
Periode: januari 2003 – augustus 2005
Prorail

[expand title=”Details”]
ProRail is het bedrijf dat in opdracht van de overheid railinfracapaciteit aan klanten (vervoerders als NSR, Railion, Noordned) beschikbaar stelt.

Als stafmedewerker van de afdeling Management Informatie Systemen ben ik betrokken geweest bij een groot aantal BI / DWH projecten. Tot mijn takenpakket behoorde:
• Aansturen van ontwerp-, realisatie-, test- en implementatietrajecten.
• Gevraagd en ongevraagd adviseren over gebruik, inzet en beheer van informatie- en communicatietechnologiesystemen.
• Bewaken van de impact van veranderingen op informatie- en communicatietechnologie architecturen.
• Opstellen van plannen voor toepassingen samen met de opdrachtgever.
• Mede bepalen van het informatie- en communicatietechnologiebeleid.
• Opstellen van documentatie en procedures rond het gebruik en beheer van informatie- en communicatietechnologiesystemen.

Eén van mijn belangrijkste projecten betreft de implementatie van de nieuwe spoorwegwet. Een gevolg van de invoering van deze wet is dat ProRail zijn klanten (vervoerders) het aantal afgelegde tonkilometers in rekening gaat brengen als vergoeding voor het gebruik van de railinfrastructuur. Binnen dit project ben ik verantwoordelijk voor het geautomatiseerde systeem dat meetgegevens van meetinstallaties verzamelt en verwerkt tot factuurgegevens voor specifieke vervoerders. Ik heb de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Informatieanalyse: welke gegevens zijn op welk moment in welke hoedanigheid beschikbaar gewenst?
• Projectleiding met betrekking tot de ontwikkeling en invoering van het (deel)systeem.
• Onderhouden van contacten met aanleverende en afnemende partijen.
• Ontwerp van de algoritmiek die tonnagemetingen aan specifieke treinen relateert.[/expand]


Organisatie: Info Support
Rol: Programmeur / ontwerper / projectleider
Periode: juni 1996 – november 2002
Info Support

[expand title=”Details”]Info Support is een softwarehouse dat zich onderscheidt door zijn hooggekwalificeerde medewerkers en de focus op (product-)kennis. Ik ben mijn loopbaan bij Info Support begonnen en heb tijdens mijn 6 jaar durende arbeidsverband een veelheid aan rollen vervuld bij een veelheid aan klanten. Een beknopt overzicht:
• Ontwerper / technisch architect / projectleider bij Akzo Nobel, Car Refinishes (Sassenheim)
• Analist / ontwerper bij KPMG Meijburg (Amstelveen)
• Ontwikkelaar / ontwerper bij Akzo Nobel, Car Refinishes (Sassenheim)
• Database specialist bij ING Barings (Amsterdam Zuid-Oost)
• Technisch adviseur bij Generali Groep (Amsterdam Zuid-Oost)
• Ontwikkelaar / ontwerper bij Rabobank International (Utrecht)[/expand]