Unified Modeling Language (UML)

UML is een breed geaccepteerde modeleringstaal bestaande uit een aantal diagrammen die structuur of gedrag van software weergeven.

Use case diagram
Details

Een use case diagram geeft de interactie tussen een gebruiker en een software systeem weer. Het kan gebruikt worden om samen met gebruikers requirements vast te stellen. Eerst wordt de meest voor hand liggende volgorde van stappen beschreven. Daarna wordt gekeken naar uitzonderingssituaties.
Een nadeel van use cases is dat het niet visueel is, het is een beschrijving in natuurlijke tekst. Ik combineer use cases graag met storyboarding, op deze manier wordt het concreter en komt de dialoog met de gebruiker goed op gang.
Use case diagram

Class diagram
Details

Met een class diagram entiteiten en hun onderlinge interactie worden gemodelleerd.
Use case diagram

Activity diagram
Details

Activity diagrams lijken erg op flowcharts. Er kan een workflow mee worden gevisualiseerd, een sequentie van acties, inclusief beslissingen en parallellisme.
Use case diagram

Sequence diagram
Details

Sequence diagrams zijn bruikbaar bij het weergeven van interactie tussen processen (of objecten), met name vorgordelijkheid en tijd komen goed tot uitdrukking. Ik gebruik deze diagrammen graag bij het modelleren van interfaces, van berichtenuitwisselingen tussen systemen.
Use case diagram

State machine diagram
Details

Een State machine diagram is een gedragsmodel dat weergeeft welke toestanden een entiteit kent en onder welke omstandigheden van toestand wordt veranderd. Dit is bijvoorbeeld bruikbaar om weer te geven welke toestanden een abonnement kent en welke bewerkingen op welke moment mogelijk zijn op dat abonnement.
Use case diagram